Checklist van 20 Narcisme Kenmerken

Checklist van 20 Narcisme Kenmerken

Om echt te weten te komen wat de narcisme kenmerken zijn in het dagelijkse leven, zul je dieper in de ‘kern’ van de narcist moeten duiken. Hoewel slechts een getrainde professional een officiële diagnose kan stellen, is het belangrijk om in staat te zijn narcistisch gedrag te herkennen om misbruik te voorkomen. Daarom hier de meest uitgebreide checklist die er op het internet te vinden is om narcisten te herkennen:

Checklist voor de ‘slimste, meest getalenteerde en knapste’ persoon in de wereld… ;)

1. Oppervlakkige Charme

De narcist lijkt zeer charmant, maar is heimelijk vijandig en dominant, hij ziet zijn slachtoffers slechts als een object om te gebruiken. Toch weet hij met zijn snelle babbel en charme snel iedereen te overtuigen. Hij projecteert een dermate standvastige en imposante persoonlijkheid naar zijn omgeving, dat iedereen erdoor overweldigd is. Gecharmeerd door zijn charisma willen mensen hem maar snel al te graag van dienst zijn.

 

2. Ontbreken van Empathie

Het huiveringwekkende gebrek aan empathie, is een van de schokkendste kenmerken van de narcist. Het ontbreekt de narcist aan compassie en een meevoelend hart. Hij heeft een onderontwikkeld inlevingsvermogen en is zo geobsedeerd door zijn eigen behoeften, dat hij heel meedogenloos te werk kan gaan. Hij lijkt bijzonder moeilijk de pijn te kunnen voelen die andere mensen hebben, hoewel hij wel verwacht dat anderen zijn pijn voelen.

 

3.Respectloos Gedrag

Het gemis aan empathie en het gebrek aan geweten uiten zich in respectloos gedrag. Een narcist gedraagt zich op een manier die immoreel of onethisch is. In een context waarin het voor hem belangrijk is, kan hij heel goed beschaafd gedrag vertonen. Zodra hij er mee weg kan komen, zal een narcist al snel zijn gebrek aan respect tonen. Dit respectloos gedrag komt vooral tot uiting in relaties.

 

4. Gebrekkig Geweten

De narcist heeft een gebrek aan iets dat de meeste van ons wel hebben: een geweten. Zijn geheime wapen is dat hij geen geweten heeft en dus kan zeggen en doen wat hij wil, zonder zich ooit schuldig te voelen. Een narcist heeft het vermogen om goed van kwaad te onderscheiden. Hij mist alleen de capaciteit om zich er iets van aan te trekken.

 

5. Manipulatief en Dominant

De narcist is manipulatief en zeer vindingrijk. Hij weet hoe hij kan krijgen wat hij wil, namelijk door anderen te misbruiken. Hij domineert en vernedert zijn slachtoffers. De narcist speelt geestelijke spelletjes. Deze manipulatie gebeurt zo geniepig en subtiel, dat je je er niet bewust van bent. Zijn doel is om zo anderen te controleren, hun zelfvertrouwen af te nemen en ze zo kwetsbaar, kneedbaar en afhankelijk te maken.

 

6. Pathologisch Liegen

De narcist is een volmaakte pathologische leugenaar, dat wil zeggen: hij liegt van nature, zelfs over schijnbaar triviale, onbeduidende zaken. Onder het charmante masker verhult hij fraude, oneerlijkheid, overspel en leugens. Hij heeft er geen enkel probleem mee om oneerlijk te zijn en liegt op een koele manier. Hij zit gevangen in de overtuigingen van zijn eigen krachten en vaardigheden. Hierdoor is hij zeer overtuigend en zelfs in staat om een leugendetector te verslaan.

 

7. Superioriteit en Arrogantie

Op het eerste gezicht heeft de narcist een overdreven gevoel van eigenwaarde en straalt hij zelfvertrouwen uit. In werkelijkheid is het tegendeel het geval. De narcist heeft, meestal onbewust, juist zeer weinig zelfvertrouwen en compenseert dit door zich als beter en belangrijker voor te doen dan hij is. Hij neemt zijn toevlucht tot het tegendeel: een gevoel van angst wordt bravoure, minderwaardigheid wordt een gevoel van arrogantie en onwaardigheid wordt onfeilbaarheid, of kortom: superioriteit.

 

8. Agressieve Aanvallen

De narcist manifesteert zich in nonchalance, onverstoorbaarheid en geveinsde rust. Hij verschijnt vol arrogantie, doet ‘cool’ en lijkt niet snel onder de indruk. Totdat hij wordt tegengesproken, gekrenkt, of zijn zin niet krijgt, want dan ontploft hij. Hij vernedert dan anderen willens en wetens en gebruikt psychisch geweld op een actieve, strijdlustige en wraakzuchtige manier. Zijn wrede, koude persoonlijkheidskenmerken zorgen voor verbaal, relationeel, emotioneel en soms zelfs fysiek misbruik.

 

9. Onvolwassen Fantasieën

Met zijn ‘macho-cultuur’ probeert de narcist te imponeren met van alles dat geen wezenlijke waarde heeft. Omdat hij de echte wereld te angstig vindt en deze hem innerlijke conflicten geeft, leeft de narcist in een fantasiewereld. Hij creëert zijn eigen wereld, om zich op die manier groot en belangrijk te kunnen voelen. Onvolwassen en zelfverheerlijkende fantasieën over succes, schoonheid of liefde zijn kenmerkend voor de narcist.

 

10. Verslaafd aan Aandacht

De narcist wil in het middelpunt van de belangstelling staan. Hij gedraagt zich vervelend of onbeleefd wanneer iemand anders de aandacht heeft, en hij is geneigd om het gesprek steeds op zichzelf terug te brengen. Hij zoekt voortdurend bevestiging voor zijn onzekere ego. De roep om aandacht kan zich uiten in betweterij, opschepperij, kleinering, vernedering en krenking. De narcist wil graag positieve aandacht, maar als hij die niet krijgt, zoekt hij negatieve aandacht.

 

11. Groot Ego

De narcist denkt dat hij slimmer, aantrekkelijker of meer getalenteerd is dan iemand anders. Hij denkt dat hij speciaal is en dat alleen hij, het allerbeste verdient. Hij kan tiranniek, verontwaardigd en dreigend reageren als niet aan zijn verwachtingen wordt voldaan. Hij verwacht speciale gunsten zonder wederzijdse verantwoordelijkheden. Hij neemt alles voor lief en gebruikt anderen uitsluitend om zichzelf te verbeteren en zijn grote ego te dienen.

 

12. Onverantwoordelijkheid

De narcist doet zichzelf voor als verantwoordelijk, vooral voor zaken waarop hij aangesproken kan worden. Toch is hij op veel vlakken helemaal niet zo verdienstelijk. De narcist kent geen verantwoordelijkheidsbewustheid. Dit is de bewustheid van je eigen verantwoordelijkheid, voor je eigen geluk en levenskwaliteit en dat van anderen. Dit bewustzijn komt voort uit je geweten, uit innerlijke integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, sympathie en respect, allemaal zaken die bij een narcist ontbreken.

 

13. Gebrek aan Wroeging, Schaamte of Schuld

Een diepgewortelde woede, die wordt verdrongen, is zijn kern. In plaats van vrienden heeft de narcist slachtoffers en medeplichtigen, die eindigen als slachtoffers. Het doel heiligt de middelen altijd en niets zal de narcist in de weg staan. Een echte narcist heeft slechts minachting voor degene die hij misbruikt. Als mensen die dicht bij hem staan zich bewust worden van deze exploitatie, voelt het als een “geestelijke verkrachting” voor hen.

 

14. Ondiepe Emoties

Hij is niet echt, hij heeft geen echte emoties. Om dit gebrek aan gevoel te compenseren, zet de narcist een aantrekkelijk masker op. Hij kan charmant, genadig, sociaal vaardig en zelfs onderdanig zijn. Hij is een volleerde acteur, ook in het simuleren van menselijke emoties. Zijn zogenaamde warmte, vreugde, liefde en mededogen zijn slechts geveinsd en vol bijbedoelingen.

 

15. Ongeschiktheid in Relaties

De narcist is niet geschikt om relaties op de lange termijn te onderhouden, want hij is niet in staat liefde te geven of te ontvangen. Gezonde persoonlijke relaties kun je herkennen aan empathie en bezorgdheid voor de gevoelens van de ander, een oprechte interesse in de ideeën van de ander, het vermogen om ambivalentie te tolereren en het vermogen om een eigen bijdrage te erkennen bij conflicten. Dit alles ontbreekt in een relatie met een narcist.

 

16. Problemen met Seks

Er zijn twee uiterste types in de narcist waardoor hij problemen met seks heeft. In elke narcist is een van de soorten dominant. Het eerste type is de bijna impotente / celibataire narcist die seks volledig afwijst. Hij wil nooit seks. Het andere uiterste is het tegenovergestelde, dit is het somatische, narcistische, vulgaire, sex-maniak type, de veeleisende tiran, ook in bed. Dit is de man die seks gebruik als een wapen om te domineren.

 

17. Ziekelijke Jaloezie en Afgunst

De narcist kan extreem controlerend, bezitterig, paranoïde, jaloers en zeer afgunstig zijn. De prestaties, successen, bezittingen en het geluk van anderen, zijn een aanval op zijn gevoel van macht en superioriteit. Hij geeft dan twee reacties: of hij toont geen interesse, of hij zal het uitdrukkelijk minachten. Dit alles is in tegenstelling tot mensen die een gezond zelfvertrouwen en zelfrespect bezitten, die zullen anderen net zo goed waarderen als zichzelf.

 

18. Gebrekkige Communicatie

Een narcist praat niet met je, in plaats daarvan praat hij tegen je. Zelfs zijn taalgebruik is ziekelijk. Het is zijn wapen ter zelfverdediging, een verbale kracht. Alles wat hij zegt is erop gericht om te zorgen dat je hem bewondert, fascinerend vindt, van hem houdt, of bang voor hem bent. Omdat hij zo overtuigend is, heeft hij de capaciteit om zijn critici verbaal te vernietigen.

 

19. Conflicten

Hij heeft altijd conflicten en is altijd wel boos op iets of iemand. Vanwege zijn onvermogen om met emoties om te gaan en omdat hij de wereld als bedreigend ervaart, heeft de narcist voortdurend de neiging tot conflicten. Niet alleen heeft hij zelf altijd conflicten, hij zaait tweedeling. Hij deinst er niet voor terug om mensen af te branden en tegen elkaar uit te spelen.

 

20. Obsessies en Verslavingen

Hij moet altijd een goed gevoel over zichzelf hebben, waardoor de narcist extra vatbaar is voor allerlei obsessies en verslavingen. De succesvolle narcist zal geobsedeerd zijn door zijn werk, vaak tot in het absurde. Je ziet ook vaak overmatig gebruik van alcohol, drugs, seks, eten, of verslaving aan winkelen, sport, religie, of geobsedeerd door ‘liefde’, geld, veiligheid, kracht, uiterlijk en gezondheid. Narcisme is een van de stoornissen die vaak tot uiting komen in misbruik, verslavingen en obsessies.

Indien het gedrag dat hier wordt beschreven veelvuldig in een persoon voorkomt, dan zouden dat duidelijke alarmbellen voor je moeten zijn!

http://narcismeinrelaties.nl/kennisbank-narcisme-In-relaties/narcisme-in-relaties-herkennen/checklist-van-20-narcisme-kenmerken/?

Advertenties

Vijf subtiele tekenen die duiden op narcisme

“We houden van onszelf en nu geven we het eindelijk toe: Het is een ‘me, me, me society’ waarin we leven”.

Gevonden in de Huffington Post (een verzameling Amerikaanse weblogs): een artikel over narcisme. En een interview met de schrijfster/moeder Tina Swithin van het boek: ‘Divorcing a narcissist’, en met klinisch psycholoog Dr. Craig Malkin. Hieronder een samenvatting van het artikel en het interview door Nancy Redd.

Voor Engelstalige lezers en luisteraars hier de link naar het hele artikel met het interview op Huff Post Live.

De formele diagnose narcistische persoonlijkheidsstoornis doet nauwelijks recht aan de rijkdom en de complexiteit van het narcisme. In het oog vallende kenmerken zijn een totaal gebrek aan empathie, een grandioze uitstraling en een woede over imperfecties of menselijke fouten. Als je echter de meer subtiele kenmerken van narcisme over het hoofd ziet kan een narcist je leven binnensluipen en veel ellende veroorzaken volgens de Huffington Post.

De vijf meer subtiele tekenen die duiden op narcisme

Geen enkele van deze tekenen op zichzelf bewijzen dat je met een narcist te maken hebt maar als je veel van deze tekenen ziet ben je gewaarschuwd. Het zijn vijf manieren om kwetsbaarheid te ontwijken en dat is de favoriete strategie van een narcist.

1. Gevoelens van onzekerheid projecteren. Het is een projectie spel waarbij de narcist dingen zegt of doet, meer of minder subtiel, waardoor jij je minder slim, minder voldaan, minder competent gaat voelen. Het is alsof de narcist zegt: hier, ik wil niets met die gevoelens van onzekerheid te maken hebben, neem jij ze maar. Denk aan de baas die jouw werkwijze bevraagt nadat er door zijn eigen besluiten iets mis is gegaan, denk aan een ‘date’ die niet begrijpt wat jij zegt ook al ben je volkomen duidelijk geweest of denk aan een vriend die jou altijd halve complimenten geeft (“vrij goed gedaan deze keer”). De narcist doet graag bij jou het licht uit om zelf beter voor de dag te komen.

2. Angst voor emoties. Iedereen heeft gevoelens en we ervaren allemaal allerlei gevoelens in het contact met anderen. Dit betekent dat je geraakt kunt worden. Een narcist verafschuwt dit idee omdat hij volkomen autonoom wil blijven en op geen enkele manier beïnvloed of geraakt wil worden door iets of iemand anders. Een narcist zal veranderen van onderwerp als hij/zij dreigt iets te voelen. Ze zullen niet toegeven dat iets hen kwaad maakt zelfs niet als ze midden in een verschrikkelijke tirade zitten. Lees meer hierover op dit webblog: Angst voor intimiteit.

3. Een onsamenhangend gezinsverhaal. Narcisme wordt geboren uit verwaarlozing en misbruik, beiden beruchte oorzaken van een onveilige hechting (voor meer over hechting op dit weblog: hier en hier). Eigenlijk is een narcist makkelijk te spotten door zijn diepe onzekerheid. Onveilig gehechte mensen kunnen niet samenhangend praten over hun gezin en kindertijd. De verhalen over hun kindertijd kloppen niet; hun herinneringen zijn tegenstrijdig, verwarrend en vol hiaten. Meestal lopen ze rond met de mythe van een perfect familieverhaal. Als jouw ‘date’ de loftrompet over zijn familie afsteekt en de redenen voor zijn lofrede vaag zijn of discutabel, kijk dan uit.

4. Heldenverering. Narcisten hebben de neiging om mensen te adoreren of op een voetstuk te plaatsen. De logica daarachter is: “als ik iemand die dichtbij mij staat als perfect beoordeel dan zal iets van die perfectie op mij afstralen, dan word ik met die perfectie geassocieerd. De narcist gelooft niet dat perfectie niet bestaat maar wanneer hun idool uiteindelijk van zijn voetstuk valt – want dat gaat een keer gebeuren – dan kun je beter uitkijken, want het vitriool van de teleurgestelde narcist kent dan zijn weerga niet. Kijk uit voor welke druk dan ook om aan een beeld van perfectie te voldoen, ongeacht hoe heerlijk de vleierij ook mag aanvoelen.

5. Grote behoefte aan contrôle. Narcisten kunnen er niet tegen om te zijn overgeleverd aan iemands genade omdat dit hen er aan herinnert dat ze niet onkwetsbaar of geheel onafhankelijk zijn en dat ook zij wel eens iets aan iemand moeten vragen. En wat erger is; iemand zou hen een verzoek kunnen weigeren. In plaats van een behoefte of een voorkeur uit te spreken, manipuleren en orkestreren zij mensen en gebeurtenissen zodanig dat de uitkomst voor hen het meest gunstig is. Op zijn ergst manifesteert zich dit in grof en controlerend gedrag. Denk aan de man die thuis komt van zijn werk en zijn vrouw uitscheldt omdat het eten niet klaar is. Hij haalt juist op dit moment zo uit omdat hij afhankelijk is van zijn vrouw, iets wat hij liever vermijdt. Maar de contrôle is meestal veel subtieler. Wees op je hoede wanneer iemand je nerveus maakt over het aankaarten van bepaalde onderwerpen of het mededelen van eigen voorkeuren. Narcisten hebben een manier gevonden om een ander, tijdens het maken van keuzes een gevoel te geven van op verboden terrein te zijn, zonder dat zij kwaad hoeven te worden – een afkeurende huivering, een op het laatste moment veranderen van plan of het chronisch te laat komen wanneer jij iets geregeld hebt. Er is eerder sprake van een subtiele slijtageslag dan van een ronduit aantasten van jouw wensen en keuzevrijheid.

Het interview met Swithin en Malkin

Volgens Malkin is het narcistische dilemma dat je van buiten luid, belangrijk en opschepperig doet en daaronder het gevoel hebt van niet echt een persoon te zijn; dat je je van binnen leeg, klein en defect voelt. Vrouwelijke narcisten focussen op de mode en machtige mannelijke vrienden en mannelijke narcisten focussen op opscheppen en andere narcisten. Ze zijn uitermate charmant, slim en aantrekkelijk en ze zijn meesters in het presenteren van zichzelf en er goed in om het te doen met wat ze in huis hebben want daarin oefenen ze de hele dag.

Meestal zijn narcisten als kind door hun ouders geprezen maar zijn de ouders verder koud en kunnen ze hun kind niet troosten.

Als je van het narcisme af zou willen kun je het beste gaan focussen op van binnen uit gevoelde en stabiele waarden en op de gemeenschap om je heen. Er is ook een normaal en gezonde vorm van narcisme namelijk dat je gewoon trots bent op wat je doet.

vanstraaten

 http://psychologenpraktijk.wordpress.com/2013/06/21/vijf-subtiele-tekenen-die-duiden-op-narcisme/

Het verhaal achter Narcisme

Het verhaal achter Narcisme

Het verhaal achter Narcisme
https://i2.wp.com/plzcdn.com/ZillaIMG/2e044434f8cbdd85fdcad7cad5e8de82_medium.jpg
Hoe is narcisme ontstaan? Wat is het verhaal over Narcissus, waar het narcisme naar genoemd is? Wel het verhaal komt uit het oude Griekenland en is een mythe, die ons nog steeds door het narcisme achtervolgd.

Het verhaal gaat als volgt:
Er was eens een vrouw, zij had een man, maar zij kregen samen geen kinderen. Daarom ging zij naar één van de goden en vroeg of zij, alsjeblieft een kind mocht krijgen. “Oké”, zei de god, “dat is goed, maar je moet beloven, dat het kind zichzelf nooit leert kennen”. Egoïstisch als de vrouw was, beloofde ze de god, dat ze aan de voorwaarden zou voldoen. De god hield zich aan zijn woord en zij werd zwanger. Zij kon haar geluk niet op, maar ze wist dat ze zich aan haar belofte moest houden. Haar kind mocht zichzelf niet leren kennen. Als zij dat volhield, dan zou zij gelukkig zijn, met haar kind.
https://i1.wp.com/plzcdn.com/ZillaIMG/014d74571be5cfda7129c61e1b6292a7.jpg
Het betekende wel, dat het kind geen omgang met anderen mocht hebben. Het kind werd geïsoleerd van de buitenwereld. Had geen vriendjes om mee te spelen, maar het ontbrak hem aan niets. Hij leerde niemand anders kennen, want een ander kennen, betekend ook, datje jezelf leert kennen en dat had die God uitdrukkelijk verboden. Uiteindelijk werd Narcissus heel ongelukkig en toen hij de liefde leerde kennen, was dat op zijn eigen spiegelbeeld. Hij had nog nooit zoiets moois gezien en hij werd verliefd op zichzelf, helaas voor hem, was het een liefdeloze liefde, want de liefde werd nooit beantwoord.
https://i0.wp.com/plzcdn.com/ZillaIMG/b913796dc4faeef1225bebed8781b9a0.jpg
De narcis

We kennen allemaal de mooie voorjaarsbloem, de narcis. Deze is vernoemd naar Narcissus. Hij heeft een kelk, die maar één kant op wijst, het volgt de zon, maar hij staat ook symbool voor het narcisme. De narcis ziet niet wat naast hem is, achter hem is, hij kijkt recht vooruit, maar ook dan ziet hij nog niet veel, want de stamper van de bloem zit vrij ver in de kelk. De bloem symboliseert het liefdeloze leven van Narcissus, het gemis van het zichzelf kennen, maar ook het kennen van anderen.
https://i0.wp.com/plzcdn.com/ZillaIMG/c2f57f80448ef664c803d38f6e8e02bf.jpg
Narcisme

Een narcist is alleen maar met zichzelf bezig en is, zoals ook al hierboven wordt beschreven, verliefd op zichzelf, maar weet dat niet en zal dit ook altijd ontkennen. Het niet kennen van een ander, betekend ook dat hij zichzelf niet kent. Doordat hij anderen niet kent, nooit ervaringen heeft kunnen delen, heeft hij maar één ding voor ogen, hij doet het altijd goed en een ander doet het altijd verkeerd. Gevoelens voor een ander kan hij niet opbrengen, want hij heeft alleen maar gevoelens voor zichzelf. Hij duldt mensen in zijn omgeving, mits zij voldoen aan zijn verwachtingen, maar dat zullen er maar weinig zijn. Hij zal mensen afstoten, doordat hij anderen zijn wil oplegt. Ook zal hij nooit erkennen dat hij het niet bij het rechte eind had, hij is onfeilbaar en wanneer iemand hem verteld, dat hij niet deugd, of dat hij dingen verkeerd doet, dan wordt hij kwaad.
https://i1.wp.com/plzcdn.com/ZillaIMG/d7e633c400af870c124f598cf54b3f94_medium.jpg
Omgaan met een narcist

Dat is eigenlijk onmogelijk. Maar er zijn narcisten, die toch volgelingen kennen, mensen, die zichzelf wegcijferen omdat zij nu eenmaal van de narcist houden. Zij krijgen mogelijk ook kinderen. Kinderen, die in hun jeugd al worden vernield, die geen eigen mening mogen hebben en meestal mishandeld worden, dat zij lichamelijk of geestelijk. Deze kinderen krijgen vaak, na hun jeugd, psychische problemen, de één al op jongere leeftijd, de ander pas wanneer hij al de vijftig gepasseerd is. Narcisten kunnen het leven van anderen helemaal stuk maken.

Dat allemaal, omdat een vrouw zo egoïstisch was, dat zij het kind, wat een narcist was, opvoedde tot een prins, een prins zonder paleis, een prins zonder prinses en zonder een koninkrijk, maar een prins, die alleen maar van zichzelf hield, omdat hij anderen niet mocht leren kennen.

Bron: http://artikelsite.info/Mens-en-Gezondheid/Aandoeningen/4528-Het-verhaal-achter-Narcisme.html

Zwanger


Ik wilde bij hem weg, dat wist hij.
Seks met hem was waardeloos, kortdurend enkel gericht op hem.
Uiteraard dus veel zin had ik er niet in met deze man.
Toch om veel gezeur te voorkomen, want drammen dat kon hij goed.
Moest het dan maar 1x per maand ongeveer.
Ik liet hem al enkele jaren condooms gebruiken, want ik vertrouwde hem niet meer.
Deze gleed af zonder dat hij dit voelde.
Zei hij!
Gevolg was ik raakte zwanger, terwijl ik niet met hem verder wilde, maar geen woonruimte kon vinden.
Toen ik met mijn stomme kop met hem toch ging samenwonen, met al zijn mooie beloftes, was ik mijn huis en woonduur kwijt.

Toen ik het hem vertelde was hij apetrots, de dag erna niet, de dag daarna weer wel…
Etc. etc.
In de vierde maand, gooide hij mij op straat. Eruit zei hij, met zijn ruzie achtige gedrag elke keer.
Ik ging naar een blijf van mijn lijf huis.

Een nacht bleef ik daar, zag al genoeg ellende daar, plus dat je niets had van jezelf.
Mijn hondje was nog bij hem, wat moest ik doen?
Ik ging terug.

Hangende pootjes helaas.
Ik had zelf geen vader gehad in mijn leven, wel een 2e vader, maar hij is drie jaar gestorven na de scheiding met mijn moeder.
Ik heb hem 5 jaar gekend, de tijd dat we bij hem woonden.
Ik wilde zo graag dat mijn kind wel een vader had.

In de zevende maand, sloeg hij alles kapot.
In huis, alles dat van mij was, spullen waar ik dol op was.
Hij was wild, door het dolle heen. Het was kerst en ik had griep en hij wilde niet thuis blijven voor mij die dag.
Hij moest naar de koffieshop gebruiken.
Ik huilde intens was zo bang voor hem, hij had me bedreigd, en ik rende naar de slaapkamer en zat in elkaar gedoken achter de slaapkamer deur te huilen.
Hij rukte de deur open en schreeuwde dat ik mijn bek moest houden omdat hij anders mijn tong eruit zou rukken.
Ik was echt doodsbang voor hem, hij ging weg.

De negende maand.

Hij kwam thuis die avond, in een rotbui, ik zag het aan hem.
Ik dacht ik doe verstandig zeg niets en ga naar bed.
Hij keek me smerig aan vanaf de bank. Weet je zei hij glimlachend, wat jij bent?
Nou wat, vroeg ik, de hand op de deurklink,… Een grote hoer, hij keek me glimlachend aan.
Ik kreeg het gevoel dat ik een mes in mijn buik kreeg.
Daar zat ik, gebonden aan die man?
Voor altijd?
Ik keek hem aan, verschrikt, verdrietig om ons kind in mijn buik, en die steek die ik had gevoelt…
Ik dacht van die man, hou ik nooit weer!!
Afgelopen, klaar nu….en zo was het ook.

Ik had al een dag enorme pijnen overal, had niet eens door dat dit dus weeen waren.
Hij kwam alweer laat thuis die avond, liep langs me heen en zei ik ga naar bed.
Ik vroeg blijf je niet bij mij, ik heb weeen en pijn.
Waarom? Vroeg hij, moet ik de hele nacht bij jou op de bank gaan zitten wachten?
Ik ga slapen zei hij en vertrok.
Ik raakte hierna volledig in paniek.
Heb 35 uur weeen gehad, moest naar het ziekenhuis de volgende dag.
Niemand kreeg mijn vertrouwen nog die dag, alles was een grote zee van pijn.
Maar er kwam een man binnen met een mooie warme stem, hij zou ons kind ter wereld brengen en toen pas had ik rust en vertrouwen.

Narcistisch gedrag

10675535_10152776134265750_1625768256860822578_n

Al maanden was ik oververmoeid, uitslapen kon ik niet.
Liet hij ook niet toe.

Ik zorgde in feite alleen voor alles.

Ons kind, het huishouden, koken, schoonmaken, alles was voor mij.
Hij ging wanneer hij dit wilde en kwam wanneer het hem uitkwam. In feite woonde hij in een hotel.
Elke dag was ik nerveus als hij thuis kwam, hoe was zijn humeur.
Ik wist in die tijd nog lang niet dat hij drugs gebruikte.
Het verklaarde ook o.a. wel zijn heftige moodswings.

Ons kind was bijna 2 jaar oud.
Ik had in al die tijd nog niet 1 keer mogen uitslapen, wat inhield dat ik van s ‘morgens tot s ‘avonds laat, zelfs in de nacht bezig was met het huishouden en ons kind.
Tijdens de borstvoeding periode, hielp hij nauwelijks vooral in de nacht niet.
Ik stond soms wel 4 keer op, hij deed niets en bleef dan liggen, om mijn baby te voeden. Als hij thuiskwam vaak om half twee in de nacht, maakte hij mij altijd wakker.
Met de woorden: Ik ben thuis hoor, draaide zich om en sliep.
Ik kon dan niet meer slapen. Maar als ik er iets van zei werd hij al kwaad.

Op een avond kwam hij thuis, ik had net even tijd gevonden om een leuke film te kijken, en terwijl hij, waar dan ook vandaan kwam, liep hij langs mij en zei vriendelijk, kijk gerust af.
Morgen mag je uitslapen.
Ik geloofde hem maar al te graag, dat was heerlijk.
Uitslapen,…

Ik keek de film af tot twee uur die nacht.
Voelde me ontspannen, hij lag plots vroeg op bed.
Ook voor het eerst in jaren.
In de morgen, stond hij op, nam ons kind mee, naar de slaapkamer ernaast, inclu een hard tuuterende brandweerspeelgoed auto. Hij kwam telkens langs de kamerdeur, vragen wat waar lag, kuchte hard als hij langs de deur loep. En even later, speelde ons kind met de speelgoed auto met veel lawaai, en ging hij op het logeer bed verder slapen in die kamer en liet ons kind op de grond spelen.
Met een diepe zucht ben ik opgestaan. Ik opende de slaapkamer deur en zei, ik doe het wel weer hoor geen probleem.
Hij werd witheet! Alsof hij met opzet hierop had zitten wachten.
Hij schold mij uit voor wat lelijk was, en ging met ons kind naar beneden.
In de badkamer zakte ik in elkaar, ik kon niet meer, ik was doodop.
Ik  huilde, en huilde en kon niet meer stoppen.
Ik was op en leeg. Hij had mij precies waar hij me wilde hebben.
Ik hoorde iets bij de trap.
Ik keek en daar stond hij met de camera in zijn hand.
Ik riep uit: wat doe je?
Oh zei hij, ik film jou, dan kun je later zien hoe gek jij bent.

Ik ging naar beneden, ons kind stond naast hem te kijken naar mij, ik die naar beneden kwam met een behuild gezicht.
Ik vond het vreselijk.
Hij ging naar binnen met de camera die ik afpakte. Ik zei dan film ik jou! Eens zien hoe jij je zelf later vindt.
Hij werd behoorlijk nerveus hierna.
Hij ging een flesje maken voor ons kind in de keuken.
Ik filmde hem en vroeg waar hij mee bezig was en waarom hij had gezegd dat ik mocht uitslapen. Dat het niet getuigde van verantwoordelijkheid als je dan zelf ging liggen slapen in de kamer ernaast.
In het flesje van ons kind schepte hij 16 scheppen suiker.
Ik zag dit allemaal aan en zei, dit kun je ons kind niet geven uiteraard.
Wat is er met je?

Hij is naderhand vertrokken, ergens naar toe.
Waar wist ik niet. Hij zou terug komen dat was het enige dat ik telkens wist.